دیود بایپس در پنل خورشیدی

دیود بای پس در پنل های خورشیدی همانطور که میدانیم آرایه های فتوولتاییک برای رسیدن به سطح ولتاژ دلخواه به صورت سری درکنار یکدیگر قرار بصورت سری هستند که هر کدام از سلول ها دارای سطح ولتاژ و جریان مشخصی می باشند. حال شرایطی را در نظر بگیریم که با افزایش سایه باعث از کار…

دسته بندی پنل های خورشیدی از لحاظ کیفیت

کیفیت پنل های خورشیدی پنل های خورشیدی به لحاظ کیفیت به سه دسته گرید A و گرید B و گرید C تقسیم بندی می شوند. بیش از ۶۰ درصد هزینه یک پنل خورشیدی هزینه سلول آن می باشد.بنابراین سلول فاکتور مهمی در تعیین قیمت و همچنین بازدهی اقتصادی یک کارخانه تولید پنل خورشیدی می باشد.…