تامین برق خورشیدی بهشهر

تامین برق خورشیدی با نصب سیستم ۵۰۰ واتی منفصل از شبکه جهت راه اندازی یخچال ، تلویزیون و روشنایی به مدت محدود. پنل ۲۵۰ واتی ، اینورتر تمام سینوسی ، باتری ۱۰۰ آمپرساعت و شارژکنترلر Epsolar

تامین برق خانه باغ شاهرود

سیستم ۲۵۰ واتی منفصل از شبکه در مرحله اول جهت تامین روشنایی و شارژ موبایل در منطقه دور از شبکه سراسری برق اجرا گردید ، بک آپ روز ابری برای آن نیز در نظر گرفته شد. پنل ۲۵۰ واتی پلی کریستال ، باتری ۱۰۰ آمپرساعت ، اینورتر Carspa ، کنترلر شارژر Epsolar

تامین برق خانه باغ دامغان

تامین برق خورشیدی خانه باغ اطراف دامغان جهت روشنایی ، یخچال و شارژر موبایل با در نظرگرفتن بک آپ روز ابری اجرا شد. پنل ۲۵۰ واتی ، اینورتر Carspa تمام سیسنوسی ، شارژر epsolar ، باتری ۱۰۰ آمپرساعت

تامین برق خورشیدی خرم آباد

سیستم منفصل از شبکه ۵۰۰ وات/ساعت اطراف خرم آباد که مشترک از شبکه برق دور بوده و جهت راه اندازی روشنایی و یخچال در نظر گرفته شد. پنل ۲۵۰ واتی ، اینورتر منفصل از شبکه Carspa ، باتری ۱۰۰ آمپر ساعت ، شارژ کنترلر Epsolar