خدمات ما

نیروگاه های جدای از شبکه (Off-Grid)

محاسبه , طراحی و نصب نیروگاه های جدای از شبکه در توانهای مورد نیاز

feature one

نیروگاه های متصل به شبکه (On-Grid)

محاسبه , طراحی و نصب نیروگاه های متصل به شبکه در توانهای مختلف

feature two

شبیه سازی نیروگاه های کیلوواتی

انجام محاسبات دقیق و شبیه سازی ,توجیه اقتصادی طرحهای نیروگاهی کیلوواتی

feature three

تیم فنی مهندسی "پانا" آماده ارائه هرگونه خدمات مرتبط با انرژی های نو میباشد

اطلاعات بیشتر

logo one
logo two
logo three
logo four